Dialog niemiecki – słuchanie

Dialog niemiecki – słuchanie Wie weit ist es zum Schloss?. Test na rozumienie ze słuchu, zawierający słownictwo: pytanie o drogę, informowanie jak gdzieś dojść.
Możesz też rozwiązać podobny test – Wie komme ich zur Post? (słuchanie) lub Wie komme ich zum Rathaus? (czytanie).

dialog niemiecki
Wysłuchaj i odpowiedz, czy są to zdania z dialogu


Przed Tobą 4 zadania. W każdym możesz zdobyć po 2 punkty. Powodzenia!