Przywitać i pożegnać się możemy w następujący sposób:

Guten Morgen [gutn morgn] – Dzień dobry (rano)

Guten Tag [gutn tak] – Dzień dobry (po południu)

Hallo [halo] – Cześć (na przywitanie, nieformalnie)

Guten Abend [gutn abent] – Dobry wieczór

Auf Wiedersehen [auf widerzejn] – Do zobaczenia

Tschüs [czus] – Cześć (na pożegnanie, nieformalnie)

Gute Nacht [gute nacht] – Dobrej nocy

Bis bald [bys bald] – Do zobaczenia wkrótce

Bis dann [bys dan] – Do zobaczenia wkrótce

Przedstawić się możemy następująco:

Ich heiße [iś hajse] Anna Nowak – Nazywam się/jestem Anna Nowak

Ich bin [iś bin] Anna Kowalska – Nazywam się/jestem Anna Kowalska

Wie heißt du? [wie hajst du?] – Jak się nazywasz?

Wie heissen Sie? [wie hajsen zi?] – Jak się Pan/i nazywa?

Es freut mich, Sie kennen zu lernen. [es frojt miś, zi kenen cu lernen] – Bardzo miło mi Panią/Pana/Państwa poznać.