Tworzenie pytań w języku niemieckim 1

Umiejętność tworzenia pytań jest bardzo ważna w porozumiewaniu się w języku obcym. W języku niemieckim możemy budować pytania w następujący sposób:

1. Pytania, na które odpowiadamy tak lub nie

Pytania te tworzymy przez inwersję, stawiając orzeczenie na pierwszym, a podmiot na drugim miejscu w zdaniu np.:

Gehen Sie in den Supermarkt? [gejen zi in dejn zupermarkt?] – Czy idzie dzisiaj Pani do supermarketu?

Soll ich ein Brot kaufen? [zol iś ajn brot kaufen?] – Czy powinnam kupić chleb?