Liczebniki (1-1000)

Liczby po niemiecku:

1 eins, 2 zwei, 3 drei, 4 vier, 5 fünf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun, 10 zehn, 11 elf, 12 zwölf, 13 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fünfzehn, 16 sechzehn, 17 siebzehn, 18 achtzehn, 19 neunzehn, 20 zwanzig, 21 einundzwanzig, … wszystkie niemieckie liczby znajdziesz tutaj.


Przed Tobą krótkie ćwiczenie ze znajomości liczb w języku niemieckim. Powodzenia!