Jak przebiega nauka?

Kurs składa się z 10 rozdziałów dzięki którym można nauczyć się podstaw języka potrzebnych podczas opieki nad osobą starszą. Obecnie dostępne są dwa rozdziały – całkowicie darmowe.

Co zyskujesz?

• dzięki znajomości podstaw języka pewniej czujesz się w miejscu w którym pracujesz i przebywasz przez cały okres swojego pobytu
• możesz łatwiej porozumiewać się ze swoim podopiecznym, lepiej rozumiesz jego potrzeby i oczekiwania
• możesz samodzielnie uczestniczyć w sytuacjach dnia codziennego, bez niepotrzebnego stresu: robić zakupy, kupić leki, odebrać list, iść z wizytą do lekarza oraz reagować w sytuacjach trudnych
spełniasz wymagania w zakresie znajomości języka stawiane osobom pracującym w Niemczech przy opiece nad osobami starszymi, przez co Twoje zarobki mogą być wyższe.

Niemiecki dla opiekunek w 6 krokach


1. Sytuacje

W sytuacjach zbliżonych do realnych zapoznasz się ze słownictwem występującym w rozdziale.


2. Mowienie

Za lektorką powtórzysz niektóre słówka, zwroty i zdania lub odegrasz rolę w dialogu.


3. Dyktando

Napiszesz usłyszane słówka, zwroty lub zdania występujące w rozdziale.


4. Teoria

W prosty i przejrzysty sposób wyjaśnimy Ci podstawowe zagadnienia gramatyczne z rozdziału.


5. Ćwiczenia

Rozwiążesz różnorodne ćwiczenia, aby doskonalić znajomość słownictwa i struktur gramatycznych.


6. Sprawdzian

Sprawdzisz czego nauczyłeś się w rozdziale, rozwiązując test.

Nauka odbywa się zdalnie, bez konieczności bezpośredniego udziału nauczyciela, za to przy „wirtualnym wsparciu” – co związane jest z dużą wygodą oraz swobodą pracy. Wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych umożliwia osiągnięcie wymaganych efektów i skuteczność nauki.
Każdy rozdział podzielony jest na kilka części, w których możesz doskonalić swoje kompetencje językowe. Skupiamy się na kompetencji komunikacyjnej, jednak symetrycznie rozwijamy wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Będą one kształtowane w sposób zintegrowany.